Advokatfirma Kildebo AS

Advokatfirma Kildebo AS driver advokatvirksomhet med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom, og har hovedsakelig oppdrag for kommunene og privat næringsliv. Selskapet har i en årrekke bistått kommuner i deres bestilling av små og store prosjekter.

Selskapet har i samarbeid med Kongsberg kommunale eiendom KF utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser.

Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av alle Kongsberg kommunale eiendom KF sine byggeprosjekter i perioden 2012 til 2015, og ga svært vellykkede resultater i deres byggeprosjekter. Idet flere kommuner i ettertid ønsket å ta verktøyet i bruk, og siden dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering, er verktøyet nå lansert som en web løsning.

Vi håper at abonnementsinntektene vil gjøre det mulig å utvikle siden til å bli et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere.

Adressen til nettsiden er: prosjektanskaffelser.no

Selskapet arbeider også mye med problemstillinger innenfor bustadoppføringslova, boligrett, forvaltningsrett, forsikringsrett og selskapsrett.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirma Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

Advokatfirma Kildebo AS holder til i trivelige lokaler i Grønland 70 i Drammen.