Elise Kielland Busengdal

Advokatfullmektig

Strafferett
Konkurs, restrukturering og insolvens
Arv og testament

Elise Kielland Busengdal jobber hovedsakelig med strafferett. I tillegg kan hun bistå med generell rådgiving innenfor flere arbeidsområder.


Busengdal fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2020. Hun skrev masteroppgave innen strafferett med tittelen «Straffeloven § 136 a og § 145: Hvor går grensen mellom straffri forberedelse og straffbart forsøk på deltakelse?». Hun har også vært utvekslingsstudent ved Newcastle University i Storbritannia.

Utdanning

  • 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2017 Utvekslingsopphold, Newcastle University