Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Irene Kildebo etablerte Advokatfirma Kildebo i 2008 (aksjeselskap i 2013) med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold. 


Hun har arbeidet med regelverk for offentlige anskaffelser siden dette ble introdusert i Norge i 1996. I samme tidsperiode har hun også arbeidet med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Kildebo har erfaring fra flere forvaltningsnivåer; departement, direktorat og kommune. 


Kildebo engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning. Kildebo holder kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett. Hun har utviklet et webbasert prosjektgjennomføringsverktøy for kommunal sektor. 


Hun har god erfaring fra domstolen gjennom prosedyre for tingrett- og lagmannsrett, samt sitt arbeid som dommerfullmektig. 


Kildebo er medlem av Den norske advokatforening og sitter også som styremedlem i advokatforeningens hovedstyre.

Arbeidserfaring

  • 2008- Partner i Advokatfirmaet Kildebo AS
  • 2007–2008 Kommuneadvokat
  • 2005–2007 Advokat hos advokatfirmaet Svensson Nøkleby
  • 2004–2005 Egen advokatpraksis
  • 2002–2004 Advokat hos advokatfirmaet Fulford Pettersen
  • 2000–2002 Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett
  • 1996–2000 Juridisk rådgiver ved juridisk avdeling i Statsbygg
  • 1994–1996 Juridisk konsulent i Nærings- og energidepartementet

Utdannelse

  • 2003 Advokatbevilling
  • 1994 Juridisk embetseksamen, med spesialfag i selskapsrett