Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Offentlig og privat samarbeid
Konkurs, restrukturering og insolvens
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav

Langseth har opparbeidet seg solid kompetanse innenfor fagområdet Restrukturering og insolvens. Hun bistår selskaper som er i en vanskelig økonomisk situasjon eller som har utfordringer knyttet til innfordring fra sine kunder. Hun bistår blant annet med sikring av verdier (pant), refinansiering, innfordring, akkordforhandlinger og annen generell rådgiving. Langseth er også fast bostyrer i Drammen tingrett og i Kongsberg og Eiker tingrett, og blir jevnlig oppnevnt som bostyrer for konkurs og tvangsoppløsningsboer. Hun har også vært og skal være foredragsholder under det årlige fordypningskurset i Konkurs, holdt av Juristenes Utdanningssenter.


I 2018 holdt Langseth sammen med kollega Bjørn Jacobsen en rekke foredrag innenfor fagområdet personvern. I løpet av 2018 og 2019 har de bistått mange selskaper med tilpasninger til det nye GDPR regelverket.


Langseth bistår også selskaper med varemerkeregistrering, sikring av varemerke og design, herunder rådgivning i tvister med konkurrenter om slike verdier/rettigheter.


Langseth inngår også i teamet til Offentlige anskaffelser. Her bistår hun klienter i alle fasene i anbudsprosessen.

Arbeidserfaring

  • Fra 01.02.2020 Advokat/ partner i Advokatfirmaet Kildebo AS
  • 2015–2020 Advokat/ partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
  • 2010–2015 Advokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
  • 2008–2012 Advokatfullmektig i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
  • 2007–2008 Førstekonsulent i Mattilsynet
  • Fra 2012 Fast oppnevnt bostyrer for Drammen tingrett
  • Fra 2014 Fast oppnevnt bostyrer for Kongsberg og Eiker tingrett

Utdannelse

  • 2010 Advokatbevilling
  • 2006 Master i Rettsvitenskap