Stine Harkestad, Advokat

Tlf. 97 75 87 65
Harkestad@advokatkildebo.no

FAGKOMPETANSE:
Fast Eiendom
Borettslag og eierseksjonssameier
Tvisteløsning og prosedyre
Offentlige anskaffelser
Entrepriserett

 

 

Stine Harkestad bistår private og offentlige klienter innenfor flere rettsområder, og har særlig kompetanse innen entreprise og offentlige anskaffelser. Harkestad arbeider også med ulike problemstillinger innenfor fast eiendom, blant annet med eierseksjonssameier/borettslag, avhendingslova, bustadoppføringslova, husleieloven og forsikringsrett.

Harkestad har advokatbevilling fra 2014, og prosedyreerfaring fra norske domstoler.

UTDANNELSE:

Juridisk embetseksamen ved det juridiske fakultetet i Oslo 2011.

Valgfag: Forsikringsrett og design- varemerke- og patentrett.
Masteroppgave: Forsikringsselskapenes reklamasjonsplikt- en analyse av forsikringsavtaleloven § 13-13.

Advokatbevilling mars 2014.

ARBEIDSERFARING:
2014 –
2012 – 2014
Advokat hos Advokatfirma Kildebo AS
Advokatfullmektig hos Advokatfirma Kildebo AS
2011 – 2012 Studentsekretær/advokatassistent hos Advokatfirma Kildebo AS