E-Kurs i prosjektanskaffelser for offentlige virksomheter

I en svært spesiell tid hvor vi ikke kan treffes som tidligere for å dele erfaringer og kunnskap, ønsker Advokatfirmaet Kildebo AS å satse på digitale kurs. Vi benytter løsningen til Microsoft Teams for gjennomføring av kursene.

Advokatfirmaet Kildebo inviterer til kurs i prosjektanskaffelser fra A til Å. Denne gangen vil vi også gå igjennom kontrakt og konkurransegrunnlag for samspill.

Kurset vil ta for seg prosjektgjennomføring ved bruk av offentlige anskaffelser, herunder tidligfase, anbudsfase, gjennomføringsfase, overtakelse og reklamasjonsfase. På kurset går vi gjennom alle dokumenter som er nødvendige for å bygge en barnehage på fire avdelinger med opsjon på to. Vi gjennomgår også dokumenter for et rehabiliteringsprosjekt gjennom samspillkontrakt.

Vi tar for oss gjennomføringen av et prosjekt gjennom:

1) Initieringsfasen og programfasen, herunder bestilling fra rådmannen, bestillingsbrev, offentlige krav til bestillingen, resultat og effektmål for arbeidene, budsjett og tid, finansiering, forholdet til regelverk for offentlige anskaffelser og beregning av terskelverdi, valg av entrepriseform, hva man må passe på ved kontrahering av eksterne rådgivere i denne fasen, sette opp organisasjonskart, sette krav til funksjonsbeskrivelsen i anbudsgrunnlaget

2) Forprosjektfasen, råd for valg av anskaffelsesprosedyre, tidsfrister, valg av kvalifikasjonskrav, valg av tildelingskrav, ulike måter å gradere kvalifikasjonskravene på, sammenheng mellom kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, hvordan man bygger opp prisskjema, lage en prøvemodell for evaluering, utforming av avtaleformular, spesielle og generelle kontraktsbestemmelser

4) Anbudsfasen, kunngjøring, rett og plikt til avvisning av tilbud, rett til supplering av dokumenter, forholdet til forhandlinger/avklaringer, hva utgjør vesentlige avvik med bakgrunn i praktiske eksempler, vi gjennomfører en konkret evaluering av anbudene og viser en mal for tilbudsevaluering, evaluering av kompetanse som tildelingskriterium i praksis, poengsetting og etterprøvbarhet, meddelelse og klagefrister osv, gjennomgang av hvordan kontrakten bør se ut, avlysning

5) Byggefasen, hvordan følge opp entreprisen, oppfølging av kontraktsbestemmelser og ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven, forholdet mellom mangler i entreprisen og mangler ved ansvarlige foretak, gjennomføringsplan, HMS osv

6) Overlevering og reklamasjonsfasen, påse hva som er relevant å få overlevert i forhold til FDV og prosjektering, oppfølging av reklamasjoner, herunder reklamasjonsfrist og foreldelse

Klikk her for mer informasjon om Prosjektanskaffelser

Kurset vil gå i fire bolker a tre timer:

  • 17. september kl. 09.00 til 12.00
  • 8. oktober kl. 09.00 til 12.00
  • 29. oktober kl. 09.00 til 12.00
  • 19. november kl. 09.00 til 12.00

Pris pr person: kr 4.000, - eks mva. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmeldingsfrist: mandag 7. september 2020

Påmelding sendes til: rudi@advokatkildebo.no

Foredragsholdere: 

Irene Kildebo

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte