ENTREPRISERETT

Advokatfirma Kildebo AS har betydelig erfaring og kompetanse innen entrepriserett. Advokatfirma Kildebo AS yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt; fra utforming av anbudsgrunnlag til innhenting av anbud, kontraktsslutning, gjennomføringsfasen og frem til overtakelse og økonomisk sluttoppgjør. Et vellykket prosjekt skapes av riktige valg fra begynnelsen til slutt. Den kanskje viktigste fasen i et prosjekt er planleggingsfasen. Advokatfirma Kildebo AS bistår både byggherrer, prosjekterende og entreprenører i alle faser av et prosjekt.

Advokatfirma Kildebo AS arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

  • Organisering av byggesaken og risikovurdering av valgte prosjektorganisering.
  • Valg av entreprisemodell (totalentreprise, utførelsesentreprise, en eller flere entrepriser, samhandlings- og partneringsmodeller med mer)
  • Anbuds/tilbudsprosessen
  • Bistand knyttet til utarbeidelse eller kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsdokumenter og varslingsskjemaer
  • Bistand i forbindelse med etablering av kontraktsstrategier
  • Løpende oppfølging av prosjekter, herunder call-tjeneste
  • Deltakelse i forhandlinger
  • Tvisteløsning

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo
Tlf. 90 62 66 06
kildebo@advokatkildebo.no 
Eirik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
rudi@advokatkildebo.no
Snorre Nøstdahl
Tlf. 90 19 15 53
Nostdahl@advokatkildebo.no
Fredrik Edvardsen
Tlf. 95 82 82 04
edvardsen@advokatkildebo.no