FAST EIENDOM

Advokatfirma Kildebo AS har kompetanse og erfaring med å håndtere ulike saker innenfor fast eiendoms rettsforhold. Oppdragsgiver er privatpersoner, borettslag, boligbyggelag, sameier, offentlige etater og næringsliv.

Advokatfirma Kildebo AS arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontrakter for utbygger og kjøper
 • Koordinere kontraktsbestemmelsene fastsatt for næringsentreprise med bustadoppføringslova sine bestemmelser (back-to-back)
 • Bistand ved overtakelse
 • Arbeid med due dilligence i forbindelse med overdragelse av fast eiendom
 • Tvister og problemstillinger etter avhendingslova og bustadoppføringslova
 • Profesjonsansvar rettet mot megler og takstmann
 • Utforming av leiekontrakter og fremleie for næring og bolig, samt oppsigelse og utkastelse
 • Tinglysing av rettigheter
 • Tomtefeste herunder regulering av festeavgift, festekontrakt, avvikling av festeforhold med mer
 • Jordskifte og andre problemstillinger for Jordskifteretten

Advokater på dette fagområdet:

 

Irene Kildebo
Tlf. 90 62 66 06
kildebo@advokatkildebo.no 
Stine Harkestad
Tlf. 97 75 87 65
harkestad@advokatkildebo.no
Snorre Nøstdahl
Tlf. 90 19 15 53
nostdahl@advokatkildebo.no
Fredrik Edvardsen
Tlf. 95 82 82 04
edvardsen@advokatkildebo.no