PLAN- OG BYGNINGSRETT

Regelverket bestemmer kort sagt hva du har lov og ikke lov til å bygge. Plan- og bygningsrett berører de fleste både næringsdrivende og privatpersoner i større eller mindre grad. Vi bistår blant annet kommuner, byggherrer, og privatpersoner. Vi har lang og god erfaring og vi hjelper deg med å tenke på mulige problemstillinger tidlig i prosessen for at man ikke skal møte på unødvendige hindringer.

Vi har god erfaring blant annet fra følgende områder:

 

 

 

 

 

  • Utvikling av et område/bygningsavtaler
  • Rådgivning herunder byggesaksreglene
  • Reguleringsplaner
  • Vurderinger
  • Kvalitetskontroll
  • Konsekvensutredninger
  • Dispensasjon og fravikssøknader
  • Vann og avløp
  • Klage

Advokater på dette fagområdet:

 

Irene Kildebo
Tlf. 90 62 66 06
Kildebo@advokatkildebo.no
Eirik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
Rudi@advokatkildebo.no
Snorre Nøstdahl
Tlf. 90 19 15 53
Nostdahl@advokatkildebo.no