TVISTELØSNING OG PROSEDYRE

Vi fører saker ved landets domstoler og våre advokater har bred prosedyreerfaring. Våre advokater er regelmessig i retten og håndterer prosessoppdrag for tingrett, lagmannsrett og jordskifte. Vi legger vekt på god planlegging av forhandlinger og utarbeidelse av strategi, små detaljer kan være avgjørende for om et krav fører frem. Våre advokater kjenner rettssalen og aktørene godt. Det er viktig med en advokat som kan lese rommet og forstå dynamikken i saken. Det å være en god prosedyreadvokat handler om å forstå spillet, planlegge, tenke klart og ikke la seg vippe av pinnen.

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo
Tlf. 90 62 66 06
kildebo@advokatkildebo.no
Stine Harkestad
Tlf. 97 75 87 65
harkestad@advokatkildebo.no
Erik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
rudi@advokatkildebo.no

 

Snorre Nøstdahl
Tlf. 90 19 15 53
nostdahl@advokatkildebo.no
Andrea Wisløff
Tlf. 47 46 52 47
wisloff@advokatkildebo.no
Fredrik Edvardsen
Tlf. 95 82 82 04
edvardsen@advokatkildebo.no