Eiendomsutvikling

Dersom du driver med eiendomsutvikling i stor skala, eller skal utvikle et mindre boligområde, er det mange juridiske utfordringer som vil oppstå. Det er ofte behov for å skrive samarbeidsavtaler, opsjonsavtale eller ordinære kjøpsavtaler. Advokatfirma Kildebo bistår med rådgivningen og utarbeidelse av alle mulig avtaler som kan være nødvendig i forbindelse med utvikling av eiendom.

Det vil alltid dukke opp spørsmål som gjelder forholdet til det offentlige ved eiendomsutvikling. Det kan gjelde problemstillinger i forhold til plan- og bygningsloven, søknader om byggetillatelser og spørsmål om eiendomsfradeling, matrikulering og tinglysning.

Advokatfirma Kildebo har spesialister innenfor alle rettsområdet som gjelder eiendomsutvikling.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Forvaltningsrett
Landbruksrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte