Entrepriserett

Advokatfirmaet Kildebo AS har betydelig erfaring og kompetanse innen entrepriserett. Våre advokater yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt; fra utforming av anbudsgrunnlag til innhenting av anbud, kontraktsslutning, gjennomføringsfasen og frem til overtakelse og økonomisk sluttoppgjør.

Et vellykket prosjekt skapes av riktige valg fra begynnelsen til slutt. Den kanskje viktigste fasen i et prosjekt er planleggingsfasen. Advokatfirmaet Kildebo AS bistår både byggherrer, prosjekterende og entreprenører i alle faser av et prosjekt.

Våre advokater arbeider med problemstillinger og yter bistand innenfor:

  • Organisering av byggesaken og risikovurdering av valgte prosjektorganisering.
  • Valg av entreprisemodell (totalentreprise, utførelsesentreprise, en eller flere entrepriser, samhandlings- og partneringsmodeller med mer)
  • Anbuds/tilbudsprosessen
  • Bistand knyttet til utarbeidelse eller kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsdokumenter og varslingsskjemaer
  • Bistand i forbindelse med etablering av kontraktsstrategier
  • Løpende oppfølging av prosjekter, herunder call-tjeneste
  • Deltakelse i forhandlinger
  • Tvisteløsning

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte

Snorre Nøstdahl

Advokat

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Miljørett