Fast Eiendom

Fast Eiendom, eller eiendomsrett, er et omfattende rettsområde som favner et stort spekter av sakstyper og juridiske problemstillinger. Advokatfirma Kildebo bistår både private aktører, næringslivet og det offentlig med blant annet følgende:

  • Juridiske problemstillinger vedrørende kjøp og salg av eiendom.
  • Rådgivningen når det gjelder offentlig tillatelser, eiendomsstrukturering, jordskifte og tinglysning.
  • Tvistesaker etter avhendingsloven, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven og husleieloven.
  • Rådgivningen og tvistesaker som gjelder naborett, hevd, servitutter og eiendomsgrenser.
  • Problemstillinger knyttet til eierseksjonssameier og borettslag.


Vi satser stort på Fast Eiendom, og flere av våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse på området.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Forvaltningsrett
Landbruksrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte

Snorre Nøstdahl

Advokat

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Miljørett

Sigrid Frogner Larsen

Senioradvokat

Fast eiendom
Boligrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Tvisteløsning og prosedyre