Forvaltningsrett

Forvaltningsretten regulerer statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheters utøvelse av offentlig myndighet. Forvaltningsretten omfatter både generell forvaltningsrett og spesiell forvaltningsrett. Mens den generelle forvaltningsretten gir generelle regler om forvaltningsorganets saksbehandling og myndighetsutøvelse, regulerer den spesielle forvaltningsretten særskilte fagområder, som for eksempel plan- og bygningsrett, helse- og sosialrett, trygderett osv.

Vi i Advokatfirmaet Kildebo gir råd til både privatpersoner/virksomheter og offentlige om blant annet saksbehandlingsregler, grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper og materielle regler.

Vi bistår blant annet med:

  • Saksbehandling
  • Sakens opplysning
  • Offentlighetsloven
  • Omgjøringskompetanse
  • Enkeltvedtak
  • Usaklig forskjellsbehandling
  • Innsyn og klage
  • Erstatning for ugyldige vedtak
  • Gyldighet av forvaltningsmyndighet
  • Habilitetsspørsmål

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Forvaltningsrett
Landbruksrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte