Kontrakts- og avtalerett

Kontrakts- og avtaleretten regulerer rettigheter og plikter mellom parter som inngår en eller annen form for samarbeid. Kontraktsrett er et svært viktig rettsområde som griper inn i nær sagt alle sammenhenger i livet og samfunnet. Kontraktsretten griper inn i alt fra samboeravtaler til transaksjonsavtaler. Advokatfirmaet Kildebo bistår i alt fra forhandlinger, utforming av kontrakter, kvalitetssikring og reforhandling til håndtering av mislighold og tvisteløsning.

Gode og gjennomtenkte kontrakter sikrer forutberegnelighet og reduserer risiko for tvister. En god kontrakt tydeliggjør ansvaret til den enkelte, fordeler risiko, avstemmer forventninger og avklarer konsekvenser dersom samarbeidet ikke går slik partene så for seg. Det er derfor smart å kontakte våre rådgivere før kontrakten inngås.

Våre advokater bistår med alt fra enkle kontrakter om kjøp og leie til komplekse avtaler vedrørende gjennomføring av store utbyggingsprosjekter.

Vi bistår blant annet med:

 • Produksjons-, kjøps og leveranseavtaler
 • Boligoppføringsavtaler og andre avtaler om fast eiendom
 • Leieavtaler for bolig og næring
 • Distribusjonsavtaler (for eksempel agenter og forhandlere)
 • Outsourcingsavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Utviklingsavtaler
 • Prosjektavtaler
 • Anbud og anskaffelser
 • Arbeidsavtaler
 • Aksjonæravtaler
 • Entrepriseavtaler
 • Rammeavtaler
 • Utarbeidelse av standardvilkår

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Forvaltningsrett
Landbruksrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Personvern og GDPR
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Tvisteløsning og prosedyre