Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en gjennomføringsmodell som ofte benyttes for å organisere og finansiere større utbyggingsprosjekter. Hensikten med OPS, som et minimum, er å optimalisere byggekostnader og driftskostnader. Hittil er gjennomføringsmodellen blitt benyttet på tre veiprosjekter og flere offentlige bygg.

Det offentlige er bestiller og skal bestemme kvalitet, omfang og målsettinger for prosjektet. Det private OPS-selskapet har byggherrerollen, utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert periode.

I et OPS-prosjekt har leverandøren ansvar for hele livssyklusen til bygget eller anlegget, mens den offentlige oppdragsgiveren betaler en fast leie til leverandør i kontraktsperioden, som eksempelvis er 20-30 år. Når kontraktsperioden går ut, tar oppdragsgiver over ansvaret for drift og vedlikehold, om det ikke er avtalt opsjoner på forlengelser. Prosjektet blir overlevert i samsvar med det som er avtalt i OPS-kontrakten.

Våre advokater har bistått i flere OPS-prosjekter. OPS-teamet består av advokater med lang erfaring og spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser og entreprise.

Vi bistår blant annet med:

  • For oppdragsgivere: Bistand i hele anskaffelsesprosessen, herunder valg av kontrakt og anskaffelsesstrategi, utforming av konkurransegrunnlag, kvalitetssikring av evalueringsprosess og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.
  • For leverandører: Bistand i hele anskaffelsesprosessen, herunder gjennomgang av konkurransegrunnlag med tilhørende kontraktsbestemmelser, utforming og kvalitetssikring av tilbud og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.
  • Kursing og foredrag som setter fokus på de temaene som er mest relevant for den enkelte bedrift/virksomhet.

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte