Offentlige anskaffelser

Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Regelverket setter strenge krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Konsekvensene av å gjøre feil kan bli store for både oppdragsgivere og leverandører.

Våre advokater har spisset anskaffelseskompetanse og bred erfaring med offentlig med offentlige anskaffelser både fra tilbyder- og oppdragsgiversiden. Vi yter bistand med høy faglig kvalitet i alle typer spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser.

Vi bistår blant annet med:

  • For leverandører: Bistand i hele anskaffelsesprosessen, herunder gjennomgang av konkurransegrunnlag med tilhørende kontraktsbestemmelser, utforming og kvalitetssikring av tilbud og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.
  • For oppdragsgivere: Bistand i hele anskaffelsesprosessen, herunder valg av kontrakt og anskaffelsesstrategi, utforming av konkurransegrunnlag, kvalitetssikring av evalueringsprosess og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.
  • Kursing og foredrag som setter fokus på de temaene som er mest relevant for den enkelte bedrift/virksomhet.

Vi har utviklet et eget prosjektgjennomføringsverktøy for større entrepriseprosjekter i offentlig sektor. Systemet er web basert og våre kunder kan tegne abonnement. Her ligger alle relevante maler for en vellykket anskaffelse.

For mer informasjon se https://prosjektanskaffelser.no/

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Offentlig og privat samarbeid
Konkurs, restrukturering og insolvens
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav