Plan- og bygningsrett

Plan og bygningsrett er et fagområde under utvikling og som blir stadig mer komplisert.

Våre advokater bistår jevnlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører, borettslag, sameier, privatpersoner og kommuner innenfor alle områder av plan- og bygningsretten.

Plan- og bygningsrett innebærer omfattende kontakt med myndighetene. Flere av våre advokater har bakgrunn fra offentlig forvaltning og kjenner dermed de offentlige beslutningsprosessene svært godt.

Vi bistår blant annet med:

 • Rådgivning om byggesaksreglene
 • Utviklingsprosjekter
 • Reguleringsprosesser
 • Myndighetskontakt
 • Ansvarsrettssystemet
 • Klagehåndtering
 • Kvalitetskontroll av byggesøknader
 • Dispensasjons- og fravikssøknader
 • Utbyggingsavtaler
 • Konsekvensutredninger
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Spørsmål knyttet til vann og avløp

Advokater på dette fagområdet:

Irene Kildebo

Advokat & Partner, daglig leder

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Offentlig og privat samarbeid
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Eiendomsutvikling

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Forvaltningsrett
Landbruksrett
Forsikring- og erstatningsrett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Eirik Rudi

Advokat & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Offentlige anskaffelser
Prosjektanskaffelser
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Konkurranserett og statsstøtte

Snorre Nøstdahl

Advokat

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Miljørett