Advokatfirma Kildebo AS

Advokatfirma Kildebo AS driver advokatvirksomhet med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom, og har hovedsakelig oppdrag for kommunene og privat næringsliv. Selskapet har i en årrekke bistått kommuner i deres bestilling av små og store prosjekter. Se alle våre fagområder her.

Selskapet har utarbeidet et prosjektgjennomføringsverktøy for prosjekter som er underlagt regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyet er tatt i bruk ved gjennomføring av mange kommunale byggeprosjekter.  Dette er et verktøy som krever kontinuerlig oppdatering, og verktøyet er derfor web basert. Vi utvikler stadig prosjektanskaffelser slik at siden kan være et optimalt bestillerverktøy for alle som jobber i kommunal sektor, samt deres rådgivere. Adressen til nettsiden er: prosjektanskaffelser.no

Selskapet arbeider også mye med problemstillinger innenfor bustadoppføringslova, boligrett, forvaltningsrett, forsikringsrett og selskapsrett.

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirma Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.